Veelgestelde vragen

Terugbetaling

Hoe verloopt de terugbetaling voor de orthopedische hulpmiddelen?

 • Hoe verloopt de terugbetaling van een prothese?

  Vermits de verstrekkers in de OrthoShops erkend zijn bij alle mutualiteiten, wordt gebruik gemaakt van de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je, afhankelijk van het type prothese en je leeftijd, terugbetaling kunt krijgen van het ziekenfonds. Daarbij dien je enkel je eigen bijdrage (remgeld) te betalen. Het overige deel wordt rechtstreeks bij je mutualiteit gevorderd. Daarnaast bekomt je tegemoetkoming bij uw ziekenfonds voor het jaarlijkse onderhoud van de prothese.

 • Hoe verloopt de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen?

  Je ziekenfonds komt tegemoet in verschillende mobiliteitshulpmiddelen, namelijk: scooters, loophulpmiddelen, orthopedische driewielers, sta-systemen. De terugbetaling is afhankelijk van de leeftijd en het type hulpmiddel. Er is slechts tegemoetkoming van je ziekenfonds als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

  1. Het mobiliteitshulpmiddel staat op de ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’, (zie RIZIV) en wordt door een erkende bandagist afgeleverd, zoals de verstrekkers in de OrthoShops.
  2. Je voldoet aan de specifieke voorwaarden die voor een bepaald type mobiliteitshulpmiddel zijn vastgelegd.
  Om in aanmerking te komen voor terugbetaling dient een aanvraag te worden ingediend bij uw ziekenbond. Dit kan enkel mits een medisch voorschrift. Raadpleeg hiervoor uw arts.
 • Hoe verloopt de terugbetaling van borstprotheses?

  Na een mastectomie wordt gezorgd voor een postoperatieve borstprothese, vervaardigd uit zachte materialen die de operatiewond niet irriteren. Deze prothese is volledig terugbetaald. Deze kan onmiddellijk na de operatie gedragen worden, dit gedurende minimum 6 weken.

  Wanneer de wonde goed genezen is, heb je recht op een voorlopige borstprothese. Deze benadert de vorm van de natuurlijke borst beter dan de postoperatieve borstprothese. Ook deze prothese wordt volledig terugbetaald.

  Ten vroegste 1 jaar na de aflevering van de voorlopige borstprothese kan je een definitieve borstprothese bestellen en laten terugbetalen. Nadien kan je telkens na twee jaar een nieuwe definitieve borstprothese bestellen en laten terugbetalen.

  Een borstprothese wordt terugbetaald door de mutualiteit mits een voorschrift van de arts (huisarts of geneesheer-specialist). Het bedrag dekt een maximale terugbetaling van een standaarduitvoering van een borstprothese. Bij aangepaste versies van borstprothesen kan er een kleine opleg ten laste van de patiënt komen.

  Je kunt ook een vergoeding krijgen voor de verzorgingsset voor de zelfklevende borstprothese. Dit is 1 set per 3 maanden voor een volledige prothese en 1 set per 6 maanden voor een gedeeltelijke borstprothese.

  Na een borstamputatie kan lymfeoedeem aan de arm ontstaan. Hierbij kan een armkous en handschoen verlichting brengen.  Bij aankoop van een armkousen is er een vergoeding van 2 stuks per jaar en 4 handschoenen per jaar. Hiervoor is steeds een voorschrift van een specialist noodzakelijk.

 • Hoe verloopt de terugbetaling van stomamateriaal?

  Terugbetaling

  Voor de terugbetaling van stomamateriaal bestaat er in België een wettelijke regeling. De eerste aankoop van het stomamateriaal gebeurt via een voorschrift dat de chirurg of huisarts voorschrijft. Met het voorschrift kunt u bij een bandagist terecht die het materiaal voor je zal bestellen. Voor hernieuwing van het stomamateriaal is geen nieuw voorschrift vereist. Enkel wanneer je materiaal van een andere firma wenst, of verandert van bandagist, heeft u een nieuw voorschrift nodig.


  Bij aflevering van het stomamateriaal wordt gewerkt met een derdebetalerssyteem. Indien je een product met opleg gebruikt, betaal je enkel het persoonlijk aandeel of het remgeld. Let op, het persoonlijke aandeel kan elk jaar veranderen. Dit heeft te maken met de kostprijs van de producent en de terugbetaling door het RIZIV.


  Indien je verblijft in het ziekenhuis en gebruik dient te maken van stomamateriaal, ontvangt het ziekenhuis een dagforfait. Met dit bedrag wordt het materiaal bekostigd. In deze periode hoeft u dan ook niets te betalen.

  Dotatie

  Het Riziv legt de maximaal te gebruiken hoeveelheid vast voor een periode van drie maanden. Je hebt zelf de keuze als patiënt om de volledige dotatie opnemen of minder. Je kan niet meer gebruiken dan de maximaal te gebruiken hoeveelheid en er kan ook niets overgedragen worden naar een volgende periode. Wanneer je wenst af te wijken van deze dotatie, kan je terecht bij de adviserend geneesheer van de mutualiteit en wordt enkel toegekend wanneer je een grondige reden hebt. 

                    Eendelig systeem  Tweedelig systeem 
  Colostomie

  180 gesloten zakjes 

  of 2 zakjes per dag

  35 huidplaten en 180 gesloten zakjes

  of 1 huidplaat per 3 dagen en 2 zakjes per dag

  Ileostomie

  90 ledigbare zakjes

  of 1 zakje per dag

  45 huidplaten en 90 ledigbare zakjes

  of 1 huidplaat per 2 dagen en 1 zakje pe rdag

  Urostomie

  60 zakjes met kraantje

  of 1 zakje per anderhalve dag

  45 huidplaten en 60 zakjes met kraantje

  of 1 huidplaat per 2 dagen en 1 zakje per anderhalve dag

  Bij een diepliggende stoma: gebruik van convexe platen: steeds 45 platen ongeacht de stoma. 
  Voor urostomie: 1 nachtcontainer of 20 nachtzakken van 2 liter en 20 beenzakken inclusief beenriempjes
  Pasta 120 gram per 3 maand, pasta of strips
  Poeder 55 gram per 6 maand
  Gordel 1 per 6 maand
  Spray 1 flacon per 3 maand
  Irrigatie 1 irrigatieset per 6 maand inclusief 20 afloopzakken, gordel, conus (steunplaat) en 30 afloopzakken met 3 maand. 
 • Hoe verloopt de terugbetaling van orthopedische schoenen?

  Vermits de verstrekkers in de OrthoShops erkend zijn bij alle mutualiteiten, wordt gebruik gemaakt van de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je enkel je eigen bijdrage (remgeld), afhankelijk van de categorie, dient te betalen. Het overige deel wordt rechtstreeks bij uw mutualiteit gevorderd. Wanneer orthopedische schoenen nodig zijn als gevolg van een arbeidsongeval, worden de kosten rechtstreeks met de verzekering geregeld.

  Ons aanbod aan orthopedische schoenen vind je in deze catalogus: 

  Indicaties van orthopedische schoenen kan je via deze link downloaden: 

 • Hoe verloopt de terugbetaling van een orthese?

  Vermits de verstrekkers in de OrthoShops erkend zijn bij alle mutualiteiten, wordt gebruik gemaakt van de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je, afhankelijk van het type orthese en je leeftijd, terugbetaling kunt krijgen van het ziekenfonds. Daarbij dien je enkel uw eigen bijdrage (remgeld) te betalen. Het overige deel wordt rechtstreeks bij uw mutualiteit gevorderd. Daarnaast komt het ziekenfonds tussen bij een jaarlijks onderhoud of herstelling van bepaalde orthesen voor patiënten ouder dan 14 jaar. Hiervoor heb je niet opnieuw een voorschrift nodig.

 • Hoe verloopt de terugbetaling van therapeutische kousen?

  Voor welke steunkousen is er tegemoetkoming?

  Je ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van ‘therapeutische elastische steunkousen’. Dat zijn steunkousen die deel uitmaken van de basistherapie bij specifieke medische problemen: lymfoedeem of chronische veneuze aandoeningen.

  • Lymfoedeem betekent dat er zich te veel lymfevocht ophoopt op bepaalde plaatsen, zoals bv. in het been. Het is te beschouwen als een verstoord evenwicht tussen de productie en de afvoer van de lymfe.
  • Een chronische veneuze aandoening is het langdurig gevolg van chronische veneuze insufficiëntie. Het bloed stroomt niet goed naar het hart en blijft staan in de benen of gaat zelfs terug naar beneden. Spataders en het gevoel van zware benen zijn de meest voorkomende verschijnselen. In een later stadium van chronische veneuze insufficiëntie krijgt men een chronische veneuze aandoening.

  Er is tegemoetkoming voor pasklare en voor op maat gemaakte therapeutische elastische steunkousen.

  Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

  Je ziekenfonds komt pas tegemoet als de volgende 5 voorwaarden vervuld zijn:

  1. Je hebt een specifiek medisch probleem: lymfoedeem of chronische veneuze aandoening en je komt in aanmerking voor de indicaties.
   • lymfoedeem:
    • uni- of bilaterale lymfoedeem na lies- of bekkenklieruitruiming
    • lymfoedeem na bestraling van de liesstreek
    • chronische primair erfelijk lymfoedeem
    •  congenitale vasculaire malformatie
   • chronische veneuze aandoeningen:
    • preventie van recidief veneuze ulcera bij chronische insufficiëntie
    • aanwezigheid van een geobjectiveerde diepe veneuze trombose
    • aanwezigheid van een geobjectiveerd posttrombotisch syndroom

   Belangrijk
   Bij alle andere medische problemen (bv. spataders die niet veroorzaakt zijn door een chronische veneuze aandoening) is er dus geen tegemoetkoming. 

  2. Je arts heeft u kousen voorgeschreven.
   • 1e medisch voorschrift:
    • Bij de indicatie ‘lymfoedeem’ moet een van de volgende artsen het 1e medisch voorschrift opstellen: een geneesheer-specialist in de heelkunde, in de inwendige geneeskunde, in de geriatrie, in de gynaecologie-verloskunde, in de fysische geneeskunde en revalidatie, in de radiotherapie-oncologie, in de kindergeneeskunde, in de dermato-venereologie of in de medische oncologie.
    • Bij de indicatie ‘chronische veneuze aandoeningen’ mag elke behandelende arts het 1e medisch voorschrift opstellen.
   • Hernieuwing:
    Elke behandelende arts mag de hernieuwing van de steunkousen voorschrijven.

  3. De kousen geven steun die overeenkomt met een bepaalde ‘compressieklasse’. U vindt de compressieklasse op de verpakking van de kousen en op het ingenaaide etiket.
   •  vóór uw 15e verjaardag: klasse II (bij lymfoedeem), III en IV.
   • na uw 15e verjaardag: klasse III en IV. 
  4. De kousen staan op de lijst van vergoedbare producten (deze vind je hieronder terug).
  5. Je hebt de kousen gekocht bij een erkende bandagist.

  Bron: www.riziv.fgov.be

  Een uitgebreide lijst van het RIZIV met daarin alle soorten en types steunkousen en hun terugbetaling vind je terug in onderstaande pdf: 

  RIZIV Terugbetaling steunkousen

Terug naar overzicht