Veelgestelde vragen

Rolstoelgebruiker

Informatie voor rolstoelgebruikers

 • Met de rolstoel in het verkeer

  Eerst en vooral wordt er onderscheid gemaakt tussen rijwielen en voortbewegingstoestellen. Als rolstoelgebruiker behoor je tot de categorie rijwielen wanneer de rolstoel niet uitgerust met een motor en wanneer je zelf de rolstoel voortbeweegt door middel van pedalen of handgrepen.

  Er is ook een tweede categorie, de voortbewegingstoestellen. Je wordt tot deze categorie gerekend wanneer je niet beantwoord aan de definitie van een rijwiel. Hierbij hebben we twee subcategorieën:

  • Een niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel. Dit toestel wordt door middel van spierkracht voortbewogen en is niet met een motor uitgerust zoals bijvoorbeeld een éénwieler, rolschaatsen of een rolstoel. Hier staat geen snelheidsbeperking op.
  • Een gemotoriseerd voortbewegingstoestel. Dit is elk motorvoertuig met twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, niet sneller kan rijden dan 18 km/u. Voorbeelden hiervan zijn Segways, elektrische rolstoelen of rolwagens voor personen met een beperkte mobiliteit.  Regels voor rijwielen

  Waar mag je rijden?

  Je moet rechts op de rijbaan rijden. Je mag ook het fietspad volgen op voorwaarde dat je rijwiel niet breder is dan 1 meter, lading inbegrepen. Op het fietspad ben je wel veiliger.

  Verlichting?

  Een wit-geel licht vooraan en een rood licht achteraan is verplicht. Reflectoren zijn tevens ook verplicht voor rijwielen:

  • Driewieler met 1 voorwiel: witte reflectoren vooraan en 2 rode achteraan.
  • Driewieler met 2 voorwielen: 2 witte reflectoren vooraan en 1 rode achteraan
  • Vierwieler: 2 witte reflectoren vooraan en 2 rode achteraan en daarboven op ook nog een gele of oranje reflector op de pedalen . 

  Je dient ook voorzien te zijn van een bel!

  Verzekering:

  Bestuurders van niet gemotoriseerde rijwielen zijn niet verplicht een verzekering af te sluiten. Het is wel aan te raden om een familiale polis tenemen. Bestuurders van gemotoriseerde rijwielen zijn wel verplicht een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid hebben als men op de openbare weg wil rijden.

  Regels voor voortbewegingstoestellen

  Stapvoets rijden

  Wanneer je als rolstoelgebruiker dezelfde snelheid hebt als de omringende voetgangers, moet je je aan dezelfde regels houden als die van de voetgangers, ongeacht of het voertuig gemotoriseerd is of niet.

  Waar mag je rijden?

  Bij voorkeur op het trottoir. Is het niet mogelijk om hier op te rijden? Dan mag ook het fietspad gebruikt worden, of de rijbaan wanneer het fietspad niet mogelijk is. Wanneer je de rijbaan volgt, rij je best in de tegengestelde richting van het verkeer.

  Hoe steek je over?

  Wanneer er zich een zebrapad op minder dan 30m bevindt, bent u verplicht deze te gebruiken. Is er geen zebrapad? Kies dan een veilige plek. Steek bijvoorbeeld nooit over in een bocht, op de top  van een helling of tussen geparkeerde voortuigen.

  Verlichting?

  Op delen van de openbare weg die voorbehouden zijn voor voetgangers zoals het trottoir heb je geen verlichting nodig. Gebruikt u echter de rijbaan, of het fietspad dan heeft u een wit of geel licht vooraan nodig, en een rood licht achteraan. Reflectoren zijn niet verplicht, ze zijn alleen ten sterkste aan te raden!

  Sneller dan stapvoets

  Wanneer je sneller rijdt dan omringende voetgangers, moet je je houden aan dezelfde regels als fietsers

  Waar mag je rijden?

  Volg bij voorkeur het fietspad. Is er geen fietspad of alternatief aanwezig of is deze niet berijdbaar? Dan mag je gebruik maken van parkeerzones en gelijkgrondse bermen aan de rechterkant van de rijbaan. Buiten de bebouwde kom mag u ook op het trottoir rijden wanneer er geen alternatief is.

  Verlichting?

  Net zoals een fietser moet je over een rood licht achteraan, en een wit-geel licht vooraan beschikken.


  Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden op die site van het BIVV: 

Terug naar overzicht