Coronavirus (COVID-19)

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. Via deze pop-up pagina willen we u als bezoeker, patiënt of klant van Aqtor! en OrthoShop zo goed mogelijk informeren want uw gezondheid is tenslotte onze zorg.

Dienstverlening Aqtor!

Vanaf woensdag 18 maart wordt er overgeschakeld op een minimale dienstverlening. Dit vraagt van ons extra maatregelen zodoende ook onze eigen werknemers te beschermen. Onze Mobility centra te Oostakker, Geel en Gembloux blijven open, maar dit enkel voor acute verstrekkingen. Zo kunnen we de tijdige levering van stoma en incontinentiemateriaal voorzien. Verder voorzien wij nog steeds in orthesen en verstrekkingen die inspelen op traumatische acute noden.

Alle niet dringende zaken worden uitgesteld tot na 19 april 2020. Mocht u vragen hebben omtrent uw afspraak in één van onze Mobility centra kunt u steeds contact opnemen via onderstaande gegevens :

Mobilty center Oostakker:

T +32 9 221 46 22
E info@aqtor.be
Verantwoordelijke : Christophe De Sutter

Mobility center Geel

T 014 58 65 55
E info@aqtor.be
Verantwoordelijke : Thomas Deraedt

Mobility center Gembloux

T 081 74 14 38
E info@aqtor.be
Verantwoodelijke : Thomas Deraedt

Dienstverlening OrthoShop

Ook onze OrthoShops blijven open zodat we u van het nodige materiaal kunnen voorzien. De reguliere, wekelijkse consultaties worden echter geannuleerd. Dit betekent dat we over gaan tot een noodbezetting voor dringende acute problemen. Heeft u vragen omtrent een consultatie in uw OrthoShop, contacteer dan uw OrthoShop. Zij zullen trachten u zo goed mogelijk te informeren zodat we u alsnog kunnen helpen.

U kunt ook contact opnemen via ons algemeen nummer +32 9 221 46 22

Mocht in deze situatie een verandering plaatsvinden brengen we u daar uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte.

Verder willen we u ook nog informeren over de te volgen maatregelen. 

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

1. Blijf thuis als je ziek bent

2. Was regelmatig je handen.

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Uiteraard raden wij iedereen aan om zoveel mogelijk thuis te blijven en enkel de noodzakelijke verplaatsingen te doen. 


#samentegencorona #blijfinuwkot